powrót do Aktualności

Zespół do spraw roślin zielarskich – nowy ministerialny organ. Składniki żywności

5 maja 2022

Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi[1] został powołany Zespół do spraw roślin zielarskich.

Będzie on organem pomocniczym Ministra. Biorąc pod uwagę fakt, że członkiem Zespołu jest między innymi dyrektor departamentu odpowiedzialnego za rolnictwo ekologiczne i jakość żywności – prace, uchwały, stanowiska i opinie tego Zespołu mogą mieć duże znaczenie dla branży spożywczej (w tym suplementowej). Członkiem Zespołu jest także przedstawiciel GIS.

Jednym z zadań Zespołu będzie dopuszczanie do obrotu i rejestr produktów zielarskich;

Do zadań Zespołu będą należeć również następujące zagadnienia:

  • hodowla, uprawa i ochrona roślin zielarskich,
  • przetwórstwo i rynek produktów zielarskich,
  • określanie kierunków badań naukowych i innowacji w zielarstwie oraz wspieranie edukacji,
  • integracja środowiska zielarskiego.

Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach inne osoby, niebędące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, środowisk naukowych oraz organizacji społecznych, branżowych i pozarządowych, których wiedza może być przydatna do realizacji zadań Zespołu.

Zarządzenie weszło w życie 15 kwietnia 2022 r.

Bazując na licznych zapytaniach dotyczących składu, kategorii, oznakowania i wprowadzania do obrotu herbatek ziołowych opracowaliśmy wyjątkowy program webinaru, który odbędzie się we 20 września.

HERBATKI ZIOŁOWE

Skład, kategoria, jakość składników, znakowanie, nazewnictwo, reklama, wprowadzanie do obrotu

Zapraszamy do udziału. Szczegóły wkrótce TUTAJ  

 

[1] Zarządzenie Nr 16 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw roślin zielarskich (Dz. Urz. MRiRW z 2022 r. poz. 18).

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.